Junnutoiminta

Lasten ja nuorten karatetoiminta
Lapsille ja nuorille suunnattu karatetoiminta on Vantaan Budo-Kaissa aktiivista. Toiminnan tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan lasten ja nuorten elämän kokonaisvaltaiseen positiiviseen kehitykseen. Karateharrastuksen kautta lapset ja nuoret saavat taitoja toimia ryhmässä. Karate kehittää esiintymistaitoja, koordinaatiokykyä, itsevarmuutta ja -tuntemusta sekä harjoituksissa saa positiivista palautetta ja onnistumisen kokemuksia.

Seuramme toiminnan arvopohjana on lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen, jota kunnioitamme monipuolisella ja jokaiselle sopivalla harjoittelulla, unohtamatta liikunnassa tarvittavaa iloa ja leikillisyyttä.

Kehitämme Vantaan Budo-Kaissa aktiivisesti lasten ja nuorten karateharrastustoimintaa.

Aluksi vähän jumpataan...

harjoitukset_2_a.jpg


sotouke_1.jpg sitten tehdään tekniikoita ...

ja lopussa leikitään tai pidetään pieniä leikkimielisiä kisoja

kinuski_leikki_2.jpgkinuski_leikki.jpg